Top

Hà Nội điều chỉnh hệ số K để thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức

Cập nhật 24/03/2014 11:23

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở.

Trong nội dung Công văn số 1894/UBND-KT ban hành ngày 19/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân áp dụng 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, đối với 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình), hệ số điều chỉnh bằng 1,8. Các quận còn lại và xã giáp ranh nội thành của huyện Từ Liêm, hệ số điều chỉnh bằng 1,5. Các xã còn lại của huyện Từ Liêm, xã giáp ranh nội thành, thị trấn các huyện và các phường thuộc thị xã Sơn Tây, hệ số điều chỉnh bằng 1,3. Các xã nông thôn còn lại (trừ xã miền núi), hệ số điều chỉnh bằng 1,2. Các xã miền núi, hệ số điều chỉnh bằng 1,1.

Đối với giá đất nông nghiệp, đất vườn, ao (làm cơ sở xác định chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mục đích mới và tiền sử dụng đất theo mục đích trước khi chuyển mục đích sử dụng), hệ số điều chỉnh bằng 1.

Riêng đối với các xã giáp ranh nội thành của huyện Từ Liêm (từ ngày 1/4/2014 là các phường của các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,5. Các xã còn lại của huyện Từ Liêm (từ ngày 1/4/2014 là các phường của các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,3.

UBND TP yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tiếp tục theo dõi những biến động điều chỉnh về giá đất trên thị trường để kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất.

Trước đó, trong nội dung Công Văn số 1196/UBND-KT ban hành ngày 25/2, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã chấp thuận về hệ số điều chỉnh giá đất quý I/2014 để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với các trường hợp áp dụng hệ số như sau: Đối với 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa), hệ số điều chỉnh K = 1,10; đối với các quận còn lại và huyện Từ Liêm, hệ số điều chỉnh K = 1,25; đối với các xã giáp ranh, thị trấn, các phường của thị xã Sơn Tây, hệ số điều chỉnh K = 1,10; đối với các xã còn lại của các huyện, thị xã, hệ số điều chỉnh K = 1. Đối với đất nông nghiệp làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo quy định, hệ số điều chỉnh k = 1.

Được biết, hệ số K được áp dụng để: Tính thu tiền sử dụng đất của phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân; Xác định đơn giá thuê đất kỳ đầu trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình; Điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời kỳ ổn định trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình...

Hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất (hệ số K) được xác định bằng tỷ lệ giữa giá đất chuyển nhượng thực tế (mang tính phổ biến) trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định với giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố hàng năm.


(Tiền sử dụng đất mà người dân đóng cho nhà nước để chuyển đổi sẽ bằng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân với hệ số K).

DiaOcOnline.vn - Theo Trí thức trẻ