Top

Bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2011

Cập nhật 03/03/2011 10:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Yên Bái

Download
Quyết định Download
Giá đất nông nghiệp Download
Giá đất ở đô thị thành phố Yên Bái Download
Giá đất ở nông thôn thành phố Yên Bái Download
Giá đất ở đô thị huyện Lục Yên Download
Giá đất ở nông thôn huyện Lục Yên Download
Giá đất ở đô thị huyện Mù Cang Chải Download
Giá đất ở nông thôn huyện Mù Cang Chải Download
Giá đất ở đô thị huyện Nghĩa Lộ Download
Giá đất ở nông thôn huyện Nghĩa Lộ Download
Giá đất ở đô thị huyện Trạm Tấu Download
Giá đất ở nông thôn huyện Trạm Tấu Download
Giá đất ở đô thị huyện Trấn Yên Download
Giá đất ở nông thôn huyện Trấn Yên Download
Giá đất ở đô thị huyện Văn Chấn Download
Giá đất ở nông thôn huyện Văn Chấn Download
Giá đất ở đô thị huyện Văn Yên Download
Giá đất ở nông thôn huyện Văn Yên Download
Giá đất ở đô thị huyện Yên Bình Download
Giá đất ở nông thôn huyện Yên Bình Download