Top

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh 2011

Cập nhật 01/03/2011 09:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Tây Ninh

Download
Quyết định Download
Quyết định - phần 2 Download
Quyết định - phần 3 Download
Giá đất thị xã Tây Ninh Download
Giá đất huyện Tân Biên Download
Giá đất huyện Tân Châu Download
Giá đất huyện Châu Thành Download
Giá đất huyện Dương Minh Châu Download
Giá đất huyện Hòa Thành Download
Giá đất huyện Bến Cầu Download
Giá đất huyện Gò Dầu Download
Giá đất phi huyện Trảng Bàng Download
Giá đất Khu Thương mại - Đô thị Cửa khẩu Mộc Bài Download