Top

Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng 2011

Cập nhật 28/02/2011 13:10

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Sóc Trăng

Download
Quyết định Download
Giá đất thành phố Sóc Trăng Download
Giá đất huyện Cù Lao Dung Download
Giá đất huyện Kế Sách Download
Giá đất huyện Mỹ Xuyên Download
Giá đất huyện Long Phú Download
Giá đất huyện Ngã Năm Download
Giá đất huyện Thạnh Trị Download
Giá đất phi huyện Châu Thành Download
Giá đất huyện Trần Đề Download
Giá đất huyện Mỹ Tú Download
Giá đất huyện Vĩnh Châu Download