Top

Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 2011

Cập nhật 24/02/2011 03:10

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Phú Thọ

Download
Quyết định Download
Quy định Download
Giá đất phi nông nghiệp thành phố Việt Trì Download
Giá đất phi nông nghiệp thị xã Phú Thọ Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Lâm Thao Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Phù Ninh Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Tam Nông Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Thanh Thủy Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Cẩm Khê Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Yên Lập Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Thanh Sơn Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Tân Sơn Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Thanh Ba Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Đoan Hùng Download
Giá đất phi nông nghiệp huyện Hạ Hòa Download
Giá đất nông nghiệp Download