Top

Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị năm 2011

Cập nhật 02/03/2011 09:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Quảng Trị

Download
Quyết định Download
Quy định phân loại xã theo vùng, khu vực; phân loại đất, loại đất Download
Giá các loại đất và phân loại đường phố Download
Phân loại đường phố thành phố Đông Hà Download
Phân loại đường phố thị xã Quảng Trị Download
Phân loại đường phố các thị trấn Download