Top

Thị trường bất động sản “Thoát đáy, tan băng”

Cập nhật 25/01/2015 07:23

Thị trường bất động sản đến nay đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường. Niềm tin vào thị trường bước đầu được khôi phục.


Nhìn nhận lại diễn biến thị trường bất động sản Việt Nam năm 2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng - cho biết: Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” giai đoạn 2011 - 2012, Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp tháo gỡ với quan điểm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phải gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mà trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội.

Thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ những tháng cuối năm 2013. Trong năm 2014, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi tích cực, thể hiện qua lượng giao dịch tăng; giá cả tương đối ổn định; lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm; cơ cấu hàng hóa bất động sản chuyển dịch theo hướng hợp lý, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường.

Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, năm 2014, tại Hà Nội có khoảng 11.450 giao dịch thành công, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2013. Tại TP. Hồ Chí Minh có khoảng 10.350 giao dịch thành công, tăng khoảng 30% so với năm 2013. Mặt bằng giá cả nhà ở nhìn chung ổn định, nhiều dự án trong giai đoạn 2011 - 2013 giá đã giảm sâu (trên 30%), trong 12 tháng qua giá đã ổn định.

Tồn kho bất động sản cũng tiếp tục giảm. Tính đến ngày 15/12/2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 73.889 tỷ đồng, giảm 20.569 tỷ đồng (giảm 21,8%) so với cùng kỳ năm trước. Tại Hà Nội, tổng giá trị tồn kho khoảng 10.796 tỷ đồng, giảm 2.174 tỷ đồng (16,76%) so với cùng kỳ. Tại TP. Hồ Chí Minh, tổng giá trị tồn kho khoảng 15.764 tỷ đồng, giảm 1.705 tỷ đồng (9,75%) so với tháng 12/2013.

Cơ cấu hàng hóa bất động sản được điều chỉnh hợp lý. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 38.897 căn hộ; 74 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ (giảm diện tích) cho phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Kết quả thực hiện gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, tính đến 15/12/2014, tổng số tiền 5 ngân hàng đã cam kết cho vay là 9.417 tỷ đồng, đạt 31,39%, đã giải ngân là 4.882 tỷ đồng, đạt 16,27%.

DiaOcOnline.vn - Theo Vietnamnet