Top

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cập nhật 23/01/2015 11:26

UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Hoàn Kiếm. Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của quận Hoàn Kiếm là 528,76ha; trong đó đất nông nghiệp là 15,32ha; đất phi nông nghiệp là 512,64 ha; đất chưa sử dụng là 0,8ha.

Ảnh minh họa

Cũng theo Kế hoạch này, trong năm 2015, quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành thu hồi 2,1864ha đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất ở tại đô thị là 1.3101ha; đất thương mại, dịch vụ là 0,6401ha; còn lại là đất quốc phòng; đất an ninh; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Trong năm 2015, quận cũng có kế hoạch chuyển đổi 0,0170ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Được biết, trên địa bàn quận có 41 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

UBND thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hoàn Kiếm đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2015.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng được giao thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tuy nhiên, kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường họp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015...


DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng