Top

Sau 1 năm, diện tích bình quân nhà ở tăng 1 m2 sàn/người

Cập nhật 23/01/2015 10:06

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2014 đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người, tăng 1m2 sàn/người so với năm 2013.


Bộ Xây dựng cho biết, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2014 đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người (tăng 1m2 sàn/người so với năm 2013); cả nước có khoảng 1,8 triệu m2 nhà ở xã hội.

Một trong những tác động quan trọng tới nhà ở là Luật Nhà ở 2014 có nội dung đổi mới khi điều chỉnh, bổ sung các quy định để phát triển đa dạng và hài hòa các loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của từng nhóm đối tượng người dân trong xã hội, đặc biệt là chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp.

Sang năm nay 2015, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 21,5m2 sàn/người, tăng 0,9 m2 sàn/người/năm so với 2014. Bộ cũng sẽ triển khai thực hiện Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn; thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đô thị, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho sinh viên....

DiaOcOnline.vn - Theo VOV