Top

Hơn 34 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp ở Cần Thơ

Cập nhật 02/04/2010 10:10


Khu công nghiệp Trà Nóc-một trong những điểm đầu tư hấp dẫn tại TP Cần Thơ
Theo Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, trong 3 tháng đầu năm 2010, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm 1 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký trên 12,9 triệu USD và 3 dự án đăng ký tăng vốn mở rộng sản xuất trên 21,9 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn thu hút (vốn đầu tư mới và vốn mở rộng) tại các KCN Cần Thơ đến nay lên tới trên 34,8 triệu USD. Từ đầu năm 2010 đến nay, BQL đã tiếp các đoàn đầu tư Hàn Quốc và Singapore đến tìm hiểu chính sách đầu tư, các dự án đầu tư hạ tầng KCN tại thành phố. Hiện nay, BQL KCX & CN Cần Thơ đang tập trung cùng các đơn vị đầu tư hạ tầng KCN để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng hạ tầng KCN Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, 2B và khu tái định cư 11 ha KCN Trà Nóc.

BQL còn yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng KCN Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, 2B đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung cho các KCN này...

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp