Top

4.800 tỷ đồng làm nhà cho sinh viên

Cập nhật 02/04/2010 09:10

Bộ Xây dựng đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Năm 2010, dự kiến bố trí khoảng 4.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở cho sinh viên, song khả năng cân đối thời điểm đầu năm cũng chưa đáp ứng đủ. Nguồn vốn trái phiếu đã được phân bổ là 2.000 tỷ đồng, mới chỉ giao cho dự án đã khởi công trong năm 2009 nhằm sớm đưa các dự án này vào hoạt động.

Vì vậy, những địa phương có số sinh viên dưới 10.000 người hoặc chưa chuẩn bị kịp dự án chưa được phân bổ vốn. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ cùng các ngành tổng hợp danh mục dự án đối với địa phương chưa được phân bổ vốn, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét bổ sung, bảo đảm công bằng giữa các địa phương.

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới