Top

Thêm hơn 13.000 căn hộ nhà ở xã hội

Cập nhật 16/04/2015 10:42

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3-1-2015 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 3 và quý I năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cho thấy lượng dự án chuyển sang nhà ở xã hội tăng nhiều.

Ảnh minh họa- Hoài Anh.

Theo đó, quý 1-2015 tổng số giao dịch thành công trên cả hai thị trường Hà Nội và TP.HCM là 8.200 căn hộ. Nhờ đó lượng tồn kho BĐS đã giảm đáng kể. Tính đến 20-3-2015, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 70.703 tỷ đồng, giảm 57.845 tỷ đồng so với quý I-2013.

Trên địa bàn Hà Nội, đến 20-3-2015 tổng số tồn kho BĐS khoảng 9.006 tỷ đồng, giảm 8.054 tỷ đồng so với quý I-2013. Trên địa bàn TP.HCM, đến 20-3-2015, tổng giá trị tồn kho khoảng 14.057 tỷ đồng, giảm 14.685 tỷ đồng so với quý I-2013.

Như vậy, nếu so với lượng tồn kho tháng 1-2015 (73.889 tỷ đồng), tồn kho BĐS trên cả nước tính đến hết quý 1-2015 đã giảm thêm được 3.186 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21-8-2014 của Chính phủ trong thực hiện giải ngân gói 30.000 tỷ đồng, đến ngày 15-3-2015 các ngân hàng đã cam kết cho vay 10.967 tỷ đồng, đã giải ngân 6.285 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cũng đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại. Hiện có 88 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ (tăng 14 dự án so với cuối năm 2014), với số lượng căn hộ ban đầu là 36.113 căn hộ xin điều chỉnh thành 49.199 căn hộ (tăng 13.086 căn hộ); 62 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội (tăng 2 dự án so với cuối năm 2014) với quy mô xây dựng khoảng 41.769 căn hộ.

DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan