Top

Diện tích ở bình quân 16,7 m2/người

Cập nhật 22/07/2010 11:10

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho thấy diện tích ở bình quân của cả nước là 16,7 m2/người.

Nội dung này được Tổng cục Thống kê công bố tại hội nghị công bố toàn bộ kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 diễn ra tại Hà Nội ngày 21-7.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá việc đạt được mục tiêu giảm sinh liên tục trong 10 năm qua, tuổi thọ người dân tăng lên là kết quả đáng mừng. Song tỉ số giới tính chênh lệch 110,5 bé trai/100 bé gái đang là một thách thức cần phải xử lý quyết liệt ngay từ bây giờ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng (dân số trong độ tuổi lao động lớn hơn dân số trong độ tuổi phụ thuộc), bởi vậy các ngành chức năng phải nắm lấy cơ hội tốt này để đề ra các chính sách phù hợp về giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP