Top

Hà Nội khảo sát giá đất tại 577 xã, phường, thị trấn

Cập nhật 22/07/2010 09:40

Nhằm điều chỉnh kịp thời để khung giá năm 2011 dần tiếp cận và phù hợp với giá thị trường, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường điều tra, khảo sát và hoàn thiện khung giá đất năm 2011.

Các phường thuộc quận, thị xã sẽ phải điều tra, khảo sát trên 50 thửa đất, các thị trấn (thuộc huyện) là trên 45 thửa, còn đối với vùng đồng bằng và trung du miền núi việc điều tra sẽ tiến hành trên 38 và 23 thửa đã giao dịch thành công trong năm 2010.

Trên cơ sở khảo sát thu thập thông tin giá đất thị trường tại 577 xã, phường, thị trấn, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ xây dựng bảng giá đất năm 2011.

Vị trí các thửa đất điều tra là vị trí một của các đường phố. Trong trường hợp không có giao dịch thành công của các thửa đất tại vị trí một thì cơ quan chức năng sẽ điều tra tại các thửa đất có vị trí tiếp theo nhưng phải cùng loại đất và mục đích sử dụng.

Dự kiến từ ngày 6/11 đến 20/11, hồ sơ xây dựng bảng giá đất sẽ được hoàn thiện trước khi trình UBND Thành phố.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng