Top

Di dời 1.280 hộ dân ở ven biển Cần Giờ

Cập nhật 27/12/2010 11:10

UBND TP.HCM vừa giải quyết một số tồn tại liên quan đến quá trình thực hiện Đề án di dời, tái định cư 1.280 hộ dân sống ven sông, biển và vùng trũng tại huyện Cần Giờ.

Cụ thể, với 611 hộ thuộc diện nghèo, đông nhân khẩu và có khó khăn về chỗ ở; hộ trước đây sống trên ghe thuyền; hộ tạm trú dài hạn nhưng đã sinh sống ổn định tại địa phương được bố trí nền đất sai đối tượng thì TP cho giao quyền sử dụng nền đất với giá bảo toàn vốn.

Đối với các trường hợp được bố trí nền đất sai đối tượng thì thu hồi lại suất nhận nền đất. Nếu người đang sử dụng nền đất không còn nơi ở khác thì xem xét giao quyền sử dụng nền đất theo giá thị trường. Về việc lấn chiếm các vị trí đã buộc phải di dời thì cưỡng chế thu hồi đất bị lấn chiếm, trường hợp có khó khăn về chỗ ở thì xem xét giải quyết theo chương trình nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho người có thu nhập thấp.

TP giao các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Cần Giờ giải quyết dứt điểm các tồn đọng đối với tám dự án khu dân cư để tái định cư cho 1.280 hộ dân này.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP