Top

Hoàn thiện trước 20/1/2011

Dự thảo quy hoạch trường ĐH, CĐ vùng Hà Nội, TP. HCM

Cập nhật 27/12/2010 10:40

Tại cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thiện dự thảo quy hoạch xây dựng hệ thống các trường ĐH, CĐ vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP. HCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/1/2011.

Cụ thể, trong quy hoạch, Bộ Xây dựng cần làm rõ các mô hình xây dựng các trường ĐH độc lập, các khu ĐH tập trung, việc quy hoạch xây dựng các khu KTX sinh viên cho phù hợp. Bộ GD&ĐT làm rõ về nguyên tắc, tiêu chí, danh mục và lộ trình thực hiện việc di dời các trường; nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức Ban quản lý Khu ĐH tập trung và những vấn đề liên quan đến việc quản lý, khai thác khu ĐH tập trung. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy hoạch hệ thống giao thông, các điều kiện về giao thông đáp ứng việc hình thành các khu ĐH tập trung tại các tỉnh trong 2 vùng. Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để triển khai quy hoạch.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, quy hoạch cần được xin ý kiến góp ý của TP Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh thuộc 2 vùng này để tổng hợp, hoàn thiện trước khi trìnhThủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thành lập Tổ công tác liên Bộ gồm: Xây dựng, GD&ĐT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo việc triển khai quy trình đăng ký thực hiện chủ trương di dời các trường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 2 đến tháng 8/2011, các trường ĐH, CĐ thuộc hai vùng phối hợp với các địa phương để đăng ký kế hoạch di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch với Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT cũng được giao chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về mô hình quản lý các khu ĐH tập trung để áp dụng từ năm 2011.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong năm 2011, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch này và triển khai thí điểm việc xây dựng một số khu ĐH tập trung theo quy hoạch để rút kinh nghiệm như: Khu ĐH Phố Hiến tại Hưng Yên và các khu ĐH đã dự kiến hình thành ở các tỉnh khác.

DiaOcOnline.vn - Theo Kinh Tế Đô Thị