Top

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cập nhật 10/11/2014 09:19

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả nước sẽ tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) một cấp vào ngày 1/1/2015, nhằm đẩy mạnh giảm thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, giảm phiền hà cho người dân và DN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương lúng túng trong triển khai do thiếu thông tư hướng dẫn.

Hà Nội thành lập Văn phòng trong năm 2014

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, hiện nay, cả nước có 2 địa phương đã hoàn thành mô hình Văn phòng ĐKĐĐ một cấp và có chi nhánh tại tất cả các quận, huyện là Đồng Nai và Đà Nẵng. Một số tỉnh, TP khác cũng đã và đang triển khai, nhân rộng mô hình này.

Giao dịch tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Ảnh: Đức San

Tại Đà Nẵng, thời gian giải quyết thủ tục đối với hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu được rút ngắn không quá 25 ngày, tức giảm 5 ngày giải quyết hồ sơ so với quy định của Nghị định số 43. Đồng thời, UBND các quận, huyện ở Đà Nẵng xem xét, thực hiện thống nhất việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận đối với các phường thuộc quận; sớm xây dựng quy chế phối hợp cụ thể với cơ quan, đơn vị liên quan, quy định chế tài xử lý đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng quy định.

Tại Hà Nội, mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh đã có buổi làm việc với các sở, ngành về đề án thành lập Văn phòng ĐKĐĐ thuộc Sở TN&MT (một cấp). Theo yêu cầu của TP, Văn phòng ĐKĐĐ một cấp phải được thành lập ngay trong năm 2014 và hoạt động trên toàn địa bàn TP từ ngày 1/1/2015. Để thành lập Văn phòng, TP yêu cầu Sở TN&MT phải bám sát các nghị định, thông tư hướng dẫn. Đồng thời, phối hợp với các quận, huyện trong việc xây dựng quy chế hoạt động.

Bên cạnh đó, từ đầu tháng 8, UBND TP Hà Nội đã cho phép Văn phòng ĐKĐĐ Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Sở TN&MT ký cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Theo đó, quy trình cấp sổ đỏ cho nhà dự án tại Hà Nội đã được đẩy nhanh. UBND TP đã chỉ đạo Sở TN&MT, Cục Thuế cùng với Kho bạc xây dựng quy trình giảm thời gian cấp sổ đỏ xuống còn 20 ngày. Đồng thời, bố trí địa điểm nộp thuế, lệ phí trước bạ phù hợp để giảm tải, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Đặng Ngọc Quang - Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Hà Nội cho biết, với chỉ tiêu HĐND TP Hà Nội giao cấp 40.000 sổ đỏ cho người mua nhà dự án trong năm 2014, đến nay, toàn TP đã cấp được khoảng 70%. Dự kiến từ nay đến hết năm 2014, chỉ tiêu này sẽ được hoàn thành.

Sắp có thông tư hướng dẫn

Khi triển khai Văn phòng ĐKĐĐ một cấp, nhiều địa phương gặp khó khăn do thiếu thông tư hướng dẫn nên vẫn còn những hạn chế như: Chậm trễ trong việc xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính; chưa hỗ trợ tích cực để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình; chưa thực hiện việc phân cấp quản lý và sắp xếp lại hồ sơ địa chính theo mô hình mới, chưa thuận tiện cho tra cứu, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên.

Bên cạnh đó, cơ cấu tài chính và biên chế nhân sự cũng gặp nhiều khó khăn. Do cơ chế tài chính chưa rõ ràng nên hạn chế kinh phí để trả tiền lương và các chế độ cho nhân viên hợp đồng. Ngoài ra, trang thiết bị làm việc còn thiếu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc cập nhật hồ sơ đăng ký vào cơ sở dữ liệu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở TN&MT, dự kiến trình 3 Bộ trưởng của 3 Bộ này ký trong tháng 11 này.Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cả nước sẽ tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng ĐKĐĐ một cấp và hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công việc này sẽ được các địa phương cố gắng thực hiện sớm vào 1/1/2015.

Khi thực hiện Văn phòng ĐKĐĐ một cấp, số lượng thủ tục đất đai giảm chỉ còn 41 thủ tục (giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục công bố trước đây). Bên cạnh đó, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo quy định, việc trả kết quả giải quyết TTHC không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Về thời gian thực hiện thủ tục, tổng thời gian giải quyết đối với từng TTHC về đất đai theo hướng các thủ tục giảm thời gian thực hiện hơn so với trước đây. Nghị định không quy định về thời gian thực hiện theo từng bước và giao UBND cấp tỉnh quy định để thuận tiện và chủ động hơn trong việc cắt giảm thời gian thực hiện trong từng bước cụ thể cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

DiaOcOnline.vn - Theo KTĐT