Top

Đất dịch vụ cần tiến hành bàn giao nhanh, gọn hơn nữa

Cập nhật 17/09/2013 09:50

Việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân đang được tiến hành với một số chính sách thúc đẩy của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đến hết tháng 8/2013, Hà nội mới giao đất dịch vụ được cho 10.580/4.070 hộ, đạt khoảng 14% so với nhu cầu.

Có một số quận, huyện đã tập trung thực hiện như: Huyện Đan Phượng cơ bản đã giao xong đất dịch vụ cho các hộ dân, đạt khoảng 90%, huyện Thường Tín đạt khoảng 61%, Phúc Thọ 43%, quận Hà Đông đạt khoảng 28%. Các quận, huyện khác đạt thấp, thậm chí có một số quận, huyện chưa giao được cho hộ nào như huyện Mê Linh, Thạch Thất, Từ Liêm, Ba Vì, Quốc Oai, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm.


Đến hết tháng 8/2013, trên toàn thành phố đã cấp được 52.396 giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, đạt 60,6% kế hoạch năm.

Đối với đất nông nghiệp đã cấp được 646.863 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, đạt 93% số giấy cần cấp.

Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đến hết tháng 8, có 15 địa phương gồm: Phúc Thọ, Mỹ Đức, Tây Hồ, Hoài Đức, Đông Anh, Phú Xuyên, Gia Lâm, Thanh Oai, Mê Linh, Hoài Đức, Từ Liêm, Đan Phượng, Quốc Oai, Thường Tín, Ba Vì đã tổ chức đấu giá đất xen kẹt với diện tích đấu giá là 2,46ha. Đấu giá đất theo Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND thành phố có 3 đơn vị tổ chức đấu giá là: Đông Anh, Sơn Tây, Đan Phượng với diện tích đấu giá khoảng 2ha. Từ tháng 1 đến hết tháng 8/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trình UBND thành phố Hà Nội ban hành 6 Quyết định giao đất cho các địa phương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá và 28 dự án đất nhỏ lẻ xen kẹt với diện tích thu hồi là 21,01 ha.

Như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường cần có thêm nhiều chính sách mới để đẩy mạnh tiến độ giao đất dịch vụ cho các hộ dân trong thời gian tới.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng