Top

Có chứng chỉ mới được hoạt động môi giới bất động sản

Cập nhật 08/04/2015 10:47

Bộ Xây dựng vừa ban hành Dự thảo một Thông tư riêng quy định về hoạt động môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản, nhằm lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trước khi ban hành.


Đối với hoạt động môi giới bất động sản, công dân chỉ cần có bằng trung học phổ thông trở lên là được tham dự thi để được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Mức thu kinh phí dự thi theo quy định của Bộ Xây dựng. Dự kiến mỗi năm Bộ Xây dựng tổ chức ít nhất một kỳ thi.

Người dự thi phải thi sát hạch 5 môn gồm: Pháp luật về đất đai, về nhà ở, về đầu tư, về kinh doanh bất động sản; Thị trường bất động sản; Đầu tư kinh doanh bất động sản (khái quát); Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.

Hội đồng thi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Dự thảo quy định sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chứng chỉ hành nghề bất động sản và đã được đào tạo về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.


DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng