Top

Bàn giao mặt bằng dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên trước 31/10/2014

Cập nhật 12/08/2014 08:58

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và báo cáo về các dự án đường sắt đô thị TP. HCM.

Mô hình dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Internet

Về dự án đường sắt đô thị TP. HCM, với tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận, để đạt mục tiêu đến năm 2019 hoàn thành dự án này và xây dựng thành công hệ thống đường sắt đô thị TP. HCM theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TP. HCM tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư tích cực thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công gói thầu số 2 của dự án trước ngày 31/10/2014.

Với tuyến số 2, giai đoạn 1, Bến Thành - Tham Lương, UBND TP. HCM chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thiện thiết kế điều chỉnh để trình duyệt theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ. Bộ Giao thông vận tải thống nhất với TP. HCM sớm công bố quy hoạch xây dựng khu vực Ga Hòa Hưng.

Với tuyến số 5, giai đoạn 1, Ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét việc đăng ký nguồn vốn chuẩn bị và khởi động dự án theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát để hướng đến đồng bộ các tiêu chuẩn về đường sắt đô thị; xem xét, đánh giá cẩn trọng thiết kế của các dự án đường sắt đô thị, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, chống động đất, độ rung, độ ồn trong nội đô; vận động nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời chủ động nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính đối với các dự án đường sắt đô thị kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán