Top

Yêu cầu tháo gỡ mọi vướng mắc liên quan đến lĩnh vực nhà ở

Cập nhật 28/08/2013 10:22

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ 11 Ban Chỉ đạo.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn

Công văn nêu rõ, trong thời gian tới, Bộ xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, rà soát, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định và các chính sách liên quan đến việc quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở để cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang dự án nhà ở cho thuê, ban hành quy định, hướng dẫn để các hộ dân đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Bộ Tư pháp cũng chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công chứng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai khi vay vốn ngân hàng. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc giải quyết về tiền sử dụng đất đối với các dự án chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các ngân hàng thương mại trong việc giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và người dân vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công văn cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh cơ cấu dự án nhà ở và chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về việc dành quỹ đất 20% tại các dự án phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội.

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn đàn Doanh nghiệp