Top

Sửa Luật đầu tư để 'cởi trói' cho dự án nhà ở thương mại

Cập nhật 20/09/2021 14:35

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa đề xuất sửa đổi Luật đầu tư năm 2020 theo hướng cởi trói cho các dự án phát triển nhà ở trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

Nhiều dự án nhà ở trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sẽ được gỡ vướng trong thời gian tới - Ảnh: T.N.G.

Trong văn bản 6278 vừa gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, điều 75 Luật đầu tư năm 2020 theo hướng công nhận chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở có quyền sử dụng đất ở hoặc các loại đất khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc sửa đổi quy định này của Luật đầu tư năm 2020 theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, tạo lập nguồn cung dồi dào các dự án nhà ở thương mại, sản phẩm nhà ở.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi sẽ khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở thương mại cho người dân, góp phần giảm giá nhà, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là nguồn cung dự án nhà ở có giá thấp, giúp người dân có cơ hội sở hữu nhà ở thu nhập thấp, doanh nghiệp triển khai được dự án nhà ở thương mại theo đúng kế hoạch, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

Chính sách mới này cũng không làm phát sinh mới thủ tục hành chính, không yêu cầu phải sửa đổi các quy định của Luật đất đai liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, Luật đấu thầu liên quan đến đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, tại Hà Nội đã có 82 dự án nhà ở, TP.HCM có 126 dự án nhà ở thương mại bị ách tắc bởi quy định tại điểm c, khoản 1, điều 75 Luật đầu tư năm 2020.

Nếu đề xuất sửa đổi được thông qua, sẽ gỡ nút thắt lớn cho các dự án nhà ở thương mại khi các doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chứ không cần phải có nguồn gốc đất ở hoặc một phần đất ở sẽ được công nhận chủ đầu tư, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết thêm.

Theo ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, điều 75 Luật đầu tư 2020 rất cần thiết và cấp bách để tháo gỡ ngay các khó khăn cho nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đã bỏ ra nguồn vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất mà không thể triển khai thực hiện được dự án.

Số liệu của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng cho thấy các dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM hiện nay gồm 3 nhóm.

Nhóm 1 là các dự án có 100% đất ở chiếm số lượng rất ít, không quá 5% tổng số dự án nhà ở thương mại.

Nhóm 2 là các dự án có đất ở và các loại đất khác chiếm khoảng 80% tổng số dự án nhà ở thương mại.

Nhóm 3 là các dự án có đất nông nghiệp hoặc có đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thường có quy mô diện tích lớn, chiếm khoảng 10% tổng số dự án nhà ở thương mại.

Vì vậy, việc sửa đổi quy định của Luật đầu tư năm 2020 thời gian tới sẽ "cởi trói" cho hàng trăm dự án nhà ở thương mại đang bị ách tắc trên cả nước.

DiaOcOnline.vn – Theo Tuổi trẻ