Top

Long An muốn chỉ định nhà đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo Luật đấu thầu

Cập nhật 27/07/2021 13:45

Để rút ngắn thời gian thực hiện dự án, UBND tỉnh Long An muốn chỉ định nhà đầu tư Khu công nghiệp Nam Tân Lập nhưng Bộ Xây dựng cho rằng việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai.

Một góc dự án KCN Nam Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Ảnh: M.T.

Trong văn bản cho ý kiến thẩm định quyết định chủ trương đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Lập gửi tới Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An mới đây, Bộ Xây dựng cho rằng việc lựa chọn nhà đầu tư dự án phải tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu, đầu tư, và đất đai.

Trước đó, trong thông báo về phương án xét chọn nhà đầu tư KCN Nam Tân Lập, chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An chọn liên danh Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn và Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng là đơn vị lập thủ tục đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An rà soát, hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo chỉ đạo của tỉnh.

Lý do tỉnh Long An muốn chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án KCN Nam Tân Lập được đưa ra là do việc xét chọn nhà đầu tư sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm trễ việc triển khai dự án, làm mất cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh.

Quyết định chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án KCN Nam Tân Lập của chủ tịch UBND tỉnh Long An được đưa ra dựa trên đề xuất của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

Theo đó, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã đề xuất 2 phương án, thứ nhất lập hội đồng để xét chọn nhà đầu tư, thứ hai chọn liên danh Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn và Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng là đơn vị lập thủ tục đầu tư dự án.

Trong khi đó, tính đến thời điểm đề xuất chỉ định nhà đầu tư, ban đã tiếp nhận văn bản của 5 nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia lập thủ tục đầu tư KCN Nam Tân Lập. Đó là: Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát; liên danh Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn và Công ty CP KCN Sài Gòn -Hải Phòng; Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn; Tổng công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc; liên danh Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát và Công ty TNHH Hải Sơn.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cho rằng dự án phát triển hạ tầng KCN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu và nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28-2-2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi tới Ban quản lý khu kinh tế Long An, Bộ Xây dựng khẳng định việc chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai.

Dự án KCN Nam Tân Tập diện tích 244,74ha thuộc xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã được Thủ tướng bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN tại Việt Nam từ năm 2006.

DiaOcOnline.vn – Theo Tuổi trẻ