Top

Nhà hình thành trong tương lai được thế chấp

Cập nhật 15/05/2014 11:09

Nhà đó phải đã xây xong phần móng, hoàn thành thủ tục mua bán và có hợp đồng mua bán theo quy định...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường mới ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014 hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010 ngày 23/6/2010 (Nghị định 71) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Từ 16/6/2014, nhà ở hình thành trong tương lai cũng được thế chấp vay vốn

Về nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp để vay vốn theo Thông tư này bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội (căn hộ chung cư được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở; hoặc nhà ở riêng lẻ (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề) được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Thông tư này không áp dụng đối với việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng trên khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình để vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện khi nhà ở đó đã có đủ các điều kiện thế chấp. Cụ thể, nhà đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt, đã xây dựng xong phần móng nhà ở, đã hoàn thành thủ tục mua bán và có hợp đồng mua bán ký kết với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

Đồng thời, nhà không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận;

Nhà ở cũng được thế chấp nếu thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà dự án này đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Cũng theo Thông tư này, giá trị nhà ở hình thành trong tương lai dùng để thế chấp do hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá trị nhà ở được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán nhà ở. Hợp đồng thế chấp phải được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định./.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 05/2007 ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở./.

Bên thế chấp chỉ được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại một tổ chức tín dụng để vay vốn mua nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

DiaOcOnline.vn - Theo VOV