Top

Đà Nẵng giảm lãi “khủng” cho người nợ tiền sử dụng đất

Cập nhật 08/05/2014 13:46

Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đưa ra chính sách khuyến khích sớm trả nợ đối với các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất.

Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định ban hành chính sách thu nợ tiền sử dụng đất mới đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Quyết định 2653/QĐ-UBND chính thức sửa đổi Điều 2 Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011.

Nếu trả nợ tiền sử dụng đất từ ngày ban hành Quyết định này đến ngày 30/6/2014 sẽ được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 40% tổng số tiền lãi phát sinh.

Nếu trả nợ từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2014 sẽ được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 35% tổng số tiền lãi phát sinh.

Chính sách này được áp dụng đối với trường hợp trả hết nợ và trả nợ một phần tiền sử dụng đất.

UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện thu nợ tiền sử dụng đất và chính sách khuyến khích trả nợ sớm.

Trước đó, với Quyết định 5194, nếu các hộ gia đình và cá nhân, trả nợ từ ngày 1/1/2014 trở đi thì sẽ không được hỗ trợ giảm số tiền lãi phát sinh mà thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất với mức giảm 0,5%/mỗi tháng trả nợ trước hạn (tính trên tổng số tiền nợ được tính đến ngày 15/6/2013) so với thời điểm ngày 1/3/2016.

Riêng đối với trường hợp trả nợ một phần thì số tiền giảm để khuyến khích trả nợ sớm được tính theo tỷ lệ trên cơ sở số tiền trả và số tiền nợ.

Nếu trả nợ kể từ ngày 1/3/2016 trở đi hoặc trả nợ sau 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng nợ tiền SDĐ thì người sử dụng đất phải nộp tiền SDĐ theo giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm trả nợ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng, số thu ngân sách của thành phố năm 2013 ước hơn 11.200 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao của Bộ Tài chính và bằng 94% dự toán giao của HĐND thành phố.

Đáng chú ý, mặc dù thị trường bất động sản chưa thoát khỏi cảnh trầm lắng nhưng Đà Nẵng vẫn hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, ước khoảng 1.800 tỷ đồng.
DiaOcOnline.vn - Theo BizLive