Top

Năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đạt 25 m2 sàn/người

Cập nhật 16/07/2014 08:38

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo “Chiến lược phát triển thị trường bất động sản”.


Theo Dự thảo, mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng và phát triển ổn định thị trường bất động sản; bảo đảm cơ cấu hàng hóa bất động sản phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường, có giá cả ổn định và lượng giao dịch tăng; hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở... tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho thị trường bất động sản phát triển ổn định.

Cụ thể, về nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đạt 25 m2 sàn/người, trong đó, tại đô thị đạt 29 m2, tại nông thôn đạt 22 m2 sàn /người.

Giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng mới 425 triệu m2 sàn nhà ở, với khoảng 3 triệu căn hộ/căn nhà xây mới; đầu tư xây dựng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo an sinh xã hội. Đáp ứng cơ bản nhu cầu về các công trình văn phòng cho thuê, khách sạn, thương mại, hạ tầng xã hội, hạ tầng khu công nghiệp...

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản