Top

Hà Nội sẽ không cấp “sổ đỏ” cho đất nhỏ hơn 30m2

Cập nhật 14/07/2014 13:32

Sẽ chỉ cấp sổ đỏ cho các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa bắt buộc phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu từ 3m trở lên; đồng thời phải có diện tích không nhỏ hơn 30m2.


UBND TP. Hà Nội vừa có quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định 22/2014 được Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký, nêu rõ, hạn mức giao đất ở mới trên toàn địa bàn thành phố, hạn mức mới tại các phường sẽ có mức tối thiểu là 30m2, tối đa 90m2.

Tại các xã giáp ranh các quận và thị trấn, con số tương tự là 60 và 120m2; ở các xã đồng bằng là 80 và 180m2; các xã vùng trung du 120 - 240m2; vùng miền núi là 150 - 300m2.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã đưa ra quy định khá chi tiết về điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc xử lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu.

Theo đó, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa bắt buộc phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu từ 3m trở lên; đồng thời phải có diện tích không nhỏ hơn 30m2.

Đáng chú ý, quy định cũng nêu rõ, thành phố Hà Nội sẽ không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức “sổ đỏ”) và các thủ tục khác như: Chuyển đổi, chuyển nhượng,... đối với các trường hợp tự tách thửa mà không đảm bảo các điều kiện trên.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan công chứng, UBND các xã không được làm thủ tục công chứng, chứng thực việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất không đảm bảo điều kiện tác thửa trong quy định nêu trên.

Được biết, theo Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, từ 1/7/2014, sẽ xem xét cấp "sổ đỏ" cho những thửa đất đang sử dụng nhỏ hơn 30m2 (tức diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh), không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất.

DiaOcOnline.vn - Theo Bizlive