Top

Kinh doanh bất động sản cần bao nhiêu vốn pháp định?

Cập nhật 15/07/2014 09:07

Cuối phiên họp hôm 15/7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chủ đầu tư phải có năng lực tài chính, khả năng quản lý, tạo lập phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, do đó cần phải quy định mức vốn pháp định.

Một trong những vấn đề còn ý kiến trái chiều là quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Qua thảo luận tại kỳ họp Quốc hội thứ bảy vừa qua, đa số ý kiến đại biểu tán thành với quy định tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, có vốn pháp định do Chính phủ quy định nhưng không được thấp hơn 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị không nên quy định cụ thể mức vốn pháp định trong luật mà nên giao Chính phủ quy định cho phù hợp từng thời kỳ. Một số vị cho rằng mức vốn pháp định 50 tỷ là quá cao, rất khó thực hiện, quy định mức vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng là phù hợp hơn.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu gửi đến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước phiên thảo luận sáng 15/7, Bộ Xây dựng nêu quan điểm kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đòi hỏi chủ đầu tư phải có số vốn lớn, do đó cần phải quy định mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh này.

Song, thực tế có nhiều đối tượng với nhiều mức độ kinh doanh bất động sản khác nhau trên các địa bàn khác nhau. Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế, cơ quan soạn thảo dự kiến tiếp thu theo hướng giảm mức vốn pháp định và giao Chính phủ quy định cụ thể cho phù hợp từng thời kỳ.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban Kinh tế xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này theo hướng giữ nguyên như dự thảo luật là không thấp hơn 50 tỷ đồng hoặc không thấp hơn 20 tỷ đồng hoặc không quy định cụ thể mức vốn pháp định trong dự thảo luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể.

Theo Ủy ban Kinh tế, kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chủ đầu tư phải có năng lực tài chính, khả năng quản lý, tạo lập phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, do đó cần phải quy định mức vốn pháp định.

Cơ quan thẩm tra dự án luật đề nghị quy định vốn pháp định tối thiểu là 50 tỷ đồng như dự thảo luật, tuy nhiên, cần phải khảo sát, đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và thị trường thực tế hiện nay khi áp dụng quy định này.

Cũng liên quan đến điều kiện kinh doanh bất động sản, tiếp thu một số ý kiến cho rằng hộ gia đình, cá nhân mua bán, cho thuê bất động sản thì không nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, cơ quan soạn thảo dự kiến sửa dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp mua bán, cho thuê bất động sản mà không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp.

Quan điểm của cơ quan thẩm tra là nên quy định các trường hợp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có mua bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật.


DiaOcOnline.vn - Theo VnEconomy