Top

Chuẩn bị ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai mới

Cập nhật 16/05/2014 14:28

Sau khi tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, thành viên Chính phủ, dự kiến các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai sẽ được ban hành trong những ngày tới, đảm bảo kịp thời có các hướng dẫn cần thiết khi Luật mới có hiệu lực từ 1/7/2014.

Ảnh minh họa

Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, rà soát tiếp thu các ý kiến của Chính phủ về nội dung các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi trình Thủ tướng ký ban hành, bao gồm các dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cuộc họp đã rà soát từng nội dung, chế định, bám sát các quy định định hướng của Luật cũng như ý kiến góp ý của Chính phủ nhằm xây dựng những quy định hướng dẫn bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai. Đồng thời, tạo ra những cơ chế nhằm chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại.

Theo dự kiến, các Nghị định sẽ được ban hành trong những ngày tới, đảm bảo thời gian ban hành, phổ biến nội dung tới đối tượng thực hiện và đồng thời với việc Luật Đất đai mới được Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII thông qua chính thức đi vào cuộc sống.

Các bộ, ngành liên quan cũng đang rà soát hệ thống thông tư, thông tư liên tịch, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bộ, ngành mình quản lý những nội dung có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Chính phủ