Top

Bộ Xây dựng thông tin về chính sách nhà ở giai đoạn 2021-2030

Cập nhật 15/10/2021 14:52

Bộ Xây dựng cho biết Dự thảo chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn tới sẽ đa dạng hoá các loại hình nhà ở, trong đó trọng tâm là giải quyết nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị…

Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn tới sẽ đặt trọng tâm phát triển nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho công nhân tại khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại đô thị.

Hơn 530 dự án nhà ở xã hội đã, đang triển khai

Ngày 14-10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Mục tiêu của hội thảo là xác định các quan điểm, định hướng về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu nhà ở toàn dân và các nhóm đối tượng trong chính sách hỗ trợ nhà ở. Dự kiến dự thảo sẽ được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV - 2021.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2011-2020, đến nay diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 24,4 m2.

Tại khu vực đô thị đạt 25,1 m2 sàn/người (tăng thêm 3,8 m2 sàn/người so với năm 2011). Tại khu vực nông thôn năm 2020 đạt 24,0 m2 sàn/người (tăng 6,2 m2 sàn/người so với năm 2011).

Chất lượng nhà ở nâng cao, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố tăng lên tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở.

Chính sách phát triển nhà ở thương mại trong giai đoạn 2011- 2020 đã khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển xây dựng nhà ở, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở, góp phần phát triển thị trường nhà ở và đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dân.

Đặc biệt chính sách nhà ở xã hội đã đạt được kết quả khả quan với tổng số hơn 530 dự án đã và đang triển khai. Trong đó có khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp (tương ứng khoảng 110.000 căn, tương đương 5,5 triệu m2) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hiện có hơn 270 dự án, tương đương khoảng 256.000 căn, với tổng diện tích khoảng 12,8 triệu m2 nhà ở đang được triển khai xây dựng

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai, bão lụt ước tính đạt khoảng 500.000 hộ dân, tương đương với khoảng 2 triệu người dân có chỗ ở an toàn.

Bên cạnh đó, hệ thống các quy định của pháp luật và các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở đã được ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển nhà ở.

Giải quyết nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp

Bộ Xây dựng cho biết, định hướng Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn tới sẽ tạp trung đa dạng hoá các sản phẩm nhà ở, trong đó đặc biệt chú trọng tới giải quyết chỗ ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân tại các khu công nghiệp.

Cụ thể, Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040 đặt ra một số mục tiêu cơ bản như: Phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2021-2030 đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà.

Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30 m2 sàn/người. Tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê, đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và có giá cả hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Hoàn thiện, sửa đổi quy định về việc quản lý, phát triển nhà ở theo quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà.

Đặt ra hệ thống mục tiêu cụ thể có kèm theo các chỉ tiêu về phát triển nhà trong giai đoạn 2021-2030 trong đó một nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nhà ở cho công nhân.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Văn Sinh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng bên cạnh việc thực hiện xây dựng chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nhà ở thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm tới đây là cải thiện chỗ ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai… để góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Dự thảo đưa ra quan điểm quan điểm phát triển nhà ở trong giai đoạn tới là tạo điều kiện cho mọi người dân có chỗ ở, chú trọng nâng cao chất lượng nhà ở, cập nhật xu hướng phát triển nhà ở xanh, thông minh; phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư cũ; phát triển nhà ở trong bối cảnh hậu COVID-19; phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản bền vững; có chính sách trọng tâm tới nhóm đối tượng nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị.

DiaOcOnline.vn – Theo PLO