Top

Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2015 - 2019

Cập nhật 01/04/2015 09:41

Về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Long An năm 2015 - 2019

Download
Quy định Bảng giá đất Download
Phụ lục 01 Download
Phụ lục 02 Download
Phụ lục 03 Download