Top

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 14:11

​Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2015-2019)

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Phú Yên

Download
Giá đất tỉnh Phú Yên 2015 - 2019 Download