Top

Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 09:55

​Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Ninh Bình

Download
Quyết định Download
Giá đất tỉnh Ninh Bình 2015 - 2019 Download