Top

Bảng giá đất tỉnh Đà Nẵng năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 14:25

​Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất thành phố Đà Nẵng

Download
Giá đất thành phố Đà Nẵng 2015 - 2019 Download