Top

Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 14:48

Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Bình Thuận

Download
Giá đất tỉnh Bình Thuận 2015 Download