Top

Quý IV, ban hành tiêu chí các trường vào Khu Đại học Phố Hiến

Cập nhật 01/11/2011 16:25


Phối cảnh Khu Đại học Phố Hiến.
Khu Đại học Phố Hiến có quy mô sử dụng đất 1.000 ha, nằm tại tỉnh Hưng Yên, có quy mô 80.000 sinh viên và 500 - 1.000 cán bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương chủ trì, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chí, điều kiện các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, dịch vụ tham gia vào Khu Đại học Phố Hiến để có thể ban hành ngay trong quý IV/2011.

Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến.

Căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện nêu trên, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến phải thực hiện việc tiếp nhận các trường đại học vào Khu Đại học Phố Hiến theo đúng thẩm quyền và quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho các trường vào Khu Đại học Phố Hiến và hỗ trợ kinh phí khu đại học.

Theo phê duyệt, Khu đại học Phố Hiến được xây dựng tại địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ với quy mô khoảng 80.000 sinh viên và khoảng 500 - 1.000 cán bộ, nhân viên của các cơ sở nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ. Quy mô sử dụng đất của Khu Đại học khoảng 1.000 ha, trong đó 700 ha để xây dựng các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và 300 ha xây dựng đô thị.

Đây là khu đại học lớn cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội, góp phần vào việc phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng; giãn bớt một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT