Top

Xây 1,3 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên

Cập nhật 01/04/2010 13:10

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2816/QĐ-TTg về phân bổ kế hoạch vốn xây dựng nhà ở cho giáo viên đến năm 2012. Theo đó, cả nước sẽ tiến hành xây dựng hơn 1,3 triệu m2 diện tích nhà công vụ cho giáo viên.

Đây cũng là một nội dung nhằm thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Sau 2 năm triển khai (2008 - 2009), tổng số phòng học đã được phê duyệt là 62.063 phòng học, trong đó đã triển khai xây dựng là 55.723 phòng (đạt 89,79%); số phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 32.496 phòng, đạt 52,36% so với kế hoạch. Tổng mức vốn đầu tư thực hiện đề án này trong 2 năm qua là 12.072 tỷ đồng. Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để tiếp tục thực hiện đề án.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng