Top

Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô E3

Cập nhật 07/01/2011 10:20

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô E3 tại Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, địa điểm: phường Việt Hưng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm đã được phê duyệt, Khu đất E3 bao gồm các khu chức năng đất cây xanh, TDTT đơn vị ở; đất hồ, kênh cảnh quan; đất cây xanh dịch vụ, nay được điều chỉnh một phần diện tích (khu vực đất cây xanh dịch vụ) thành đất dịch vụ phục vụ du lịch chung khu vực gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà điều dưỡng và công trình dịch vụ tổng hợp, văn phòng.

Ngoài quy hoạch sử dụng đất, UBND Thành phố cũng cho phép điều chỉnh về cơ cấu tổ chức không gian; về quy hoạch giao thông; quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền; quy hoạch hệ thống cấp nước; quy hoạch hệ thống cấp điện và quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định; xác nhận hồ sơ, bản vẽ phù hợp với nội dung Quyết định này; Đồng thời, phối hợp với UBND quận Long Biên, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng công bố công khai Điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt trên phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Chủ tịch UBND quận Long Biên có trách nhiệm quản lý, giám sát xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và theo quy định của Pháp luật.

DiaOcOnline.vn - Theo UBNDTPHN