Top

Hà Nội rà soát nhà siêu mỏng để giải tỏa, thu hồi đất

Cập nhật 07/01/2011 08:40

Phó chủ tịch UBND thành phố Phí Thái Bình vừa chỉ đạo các quận huyện rà soát, phân loại, lập danh mục nhà siêu mỏng cần giải tỏa, thu hồi đất, báo cáo UBND thành phố trước 15/2.

Với những nhà siêu mỏng tồn tại trước tháng 2/2005 (khi có quy định về diện tích đất nhỏ hẹp), UBND thành phố vẫn áp dụng biện pháp thu hồi đất theo đúng quy định của luật hiện hành, để đảm bảo mỹ quan đô thị. Các quận huyện sẽ rà soát, phân loại địa chỉ cần thu hồi, xây dựng phương án, tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của người bị thu hồi và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng phần diện tích sau giải phóng mặt bằng.

Với những trường hợp siêu mỏng, siêu méo tồn tại sau tháng 2/2005, các quận huyện phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, xác định cụ thể địa chỉ cần thu hồi và tổ chức việc thu hồi theo đúng quy định.


Hà Nội có hàng trăm nhà siêu mỏng, siêu bé. Ảnh: Khánh Chi.

UBND thành phố cũng chỉ đạo ngành xây dựng, quy hoạch kiến trúc soạn thảo các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết trường hợp nhà siêu mỏng, báo cáo thành phố xem xét, quyết định trong tháng 2.

Với các thửa đất được phép xây dựng song hình dạng khiến công trình mỏng, méo, các quận huyện phải yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp kiến trúc thỏa đáng, khắc phục nhược điểm, phù hợp với cảnh quan môi trường trước khi cấp phép xây dựng.

Theo thống kê, Hà Nội có gần 300 nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại qua nhiều năm gây mất mỹ quan đô thị song thành phố chưa xử lý được. Nhiều lần, nhà siêu mỏng được mổ xẻ tại nghị trường HĐND thành phố. Tại kỳ họp tháng 12 vừa qua, lãnh đạo Hà Nội bày tỏ quyết tâm xử lý triệt để nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn.

DiaOcOnline.vn - Theo VnExpress