Top

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Mai Trai - Nghĩa Phủ

Cập nhật 20/01/2011 15:35


Quy hoạch tổng thể dự án Khu đô thị mới Mai Trai - Nghĩa Phủ.
Tổng diện tích của Khu đô thị là 23,44 ha, quy mô dân số 4.000 người, nằm tại Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mai Trai - Nghĩa Phủ tại phường Trung Hưng, Quang Trung, Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Theo Quyết định, Khu đô thị mới Mai Trai - Nghĩa Phủ có vị trí, ranh giới như sau:

Phía Đông Bắc giáp khu dân cư phường Quang Trung.

Phía Tây giáp khu dân cư và đường Quang Trung.

Phía Đông giáp khu dân cư và quốc lộ 21A.

Dự án do Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của việc điều chỉnh lần này là nhằm sử dụng có hiệu quả và hợp lý quỹ đất xây dựng, khớp nối đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư hiện hữu và các dự án có liên quan phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT