Top

Bình Dương thành lập hai thị xã mới

Cập nhật 18/01/2011 09:40

Theo Nghị quyết 04 của Chính phủ, ngày 13-1, tỉnh Bình Dương sẽ thành lập mới thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An.

Thị xã Dĩ An được thành lập trên cơ sở toàn bộ hơn 6.000 ha diện tích tự nhiên và hơn 297.400 nhân khẩu của huyện Dĩ An, bảy phường được thành lập mới gồm: Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Tân Bình, Bình An và Bình Thắng.

Thị xã Thuận An được thành lập trên cơ sở toàn bộ 8.426 ha diện tích tự nhiên và hơn 382.000 nhân khẩu của huyện Thuận An, cũng có bảy phường mới được thành lập gồm: Lái Thiêu, An Thạnh, Vĩnh Phú, Bình Hòa, Thuận Giao, Bình Chuẩn và An Phú. Sau khi thành lập, thị xã Thuận An sẽ có 10 đơn vị hành chính trực thuộc: gồm bảy phường vừa nêu và ba xã Bình Nhâm, Hưng Định, An Sơn.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP