Top

Chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với dự án cấp bách

Cập nhật 19/01/2011 10:40


Ảnh minh họa
Theo Bộ TN&MT, sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia sẽ trình Quốc hội thông qua.

Do đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải lùi thời điểm xét duyệt sau khi đã xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Nhưng tính đến nay, hầu hết các địa phương đã triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ ở 3 cấp, tỉnh, huyện và xã.

Vì vậy, để khắc phục vấn đề này, Bộ TN&MT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng dự án, công trình cấp bách, cần thiết triển khai thực hiện, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương...

Tổng cục Quản lý đất đai đang tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất các chỉ tiêu sử dụng đất lúa cho các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương phù hợp với quy hoạch sử dụng đất lúa và quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, hoàn chỉnh các sản phẩm về quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII tháng 3/2011.


DiaOcOnline.vn - Theo Kinh Tế Đô Thị