Top

Xử lý vướng mắc trong cấp sổ đỏ khi mua bán nhà theo hợp đồng ủy quyền

Cập nhật 07/02/2015 08:47

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn TP Hà Nội thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà (sổ đỏ) cho người mua nhà ở tại dự án thương mại.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ bất cập trong chính sách mua nhà ở bằng hình thức hợp đồng ủy quyền có công chứng, ảnh hưởng đến việc cấp sổ đỏ cho người dân, trên cơ sở đó thống nhất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Trước đó, UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng kiểm tra cơ sở pháp lý dự án, quy trình đầu tư, chất lượng công trình, chỉ tiêu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật - xã hội… của các dự án phát triển nhà ở thương mại. Từ đó, làm cơ sở yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện các nghĩa vụ cấp sổ đỏ cho người mua nhà theo quy định. Năm 2014, thành phố đã cấp 40.500 sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, vượt chỉ tiêu thành phố giao (40.000 giấy chứng nhận).

DiaOcOnline.vn - Theo HNM