Top

Thị trường bất động sản bị "áp" chỉ tiêu lớn

Cập nhật 06/02/2015 08:28

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực bất động sản, với các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra.

Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư xây dựng mới khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị

Năm 2020: diện tích nhà ở bình quân đạt 25 m2/người

Theo Đề án, mục tiêu tổng quát nhất là phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 25 m2/người (tính đến cuối năm 2014, con số này mới đạt 20,6 m2/người), trong đó tại đô thị khoảng 29 m2/người, tại nông thôn khoảng 22 m2/người; giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư xây dựng mới khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 70%, trong đó tại đô thị đạt trên 75%, tại nông thôn đạt trên 65%; xoá nhà ở đơn sơ trên toàn quốc; tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở trong các đô thị loại đặc biệt đạt trên 90%, đô thị loại I và loại II đạt trên 60%, đô thị loại III đạt trên 40% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu khoảng 30% tổng quỹ nhà ở tại các đô thị loại III trở lên.

Đặc biệt, Đề án còn đưa ra mục tiêu phát triển thị trường bất động sản ổn định, vững chắc, có cấu trúc hoàn chỉnh và cơ cấu hợp lý; khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và các loại bất động sản khác; thị trường hoạt động hiệu quả và trở thành thị trường quan trọng, kết nối lưu thông với các thị trường khác của nền kinh tế. Phấn đấu nguồn thu từ kinh doanh bất động sản và đất đai đạt từ 10 - 15% tổng nguồn thu ngân sách.

Trao đổi với ĐTCK, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết, thời gian tới, Cục sẽ xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung cụ thể của Đề án để mọi thành phần liên quan cùng thực hiện.

Hình thành các định chế tài chính phi ngân hàng

Theo ông Hà, để thực hiện mục tiêu trên thì định hướng xuyên suốt là tăng cường vai trò quản lý, kiểm soát của Nhà nước đối với thị trường bất động sản phải dựa trên nguyên tắc Nhà nước quản lý bằng công cụ pháp luật, chủ động điều tiết thị trường với tư cách đại diện chủ sở hữu đất đai thông qua việc kiểm soát thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp và ban hành các chính sách tín dụng, thuế, tài khoá một cách linh hoạt.

Bên cạnh đó, sẽ tái cơ cấu hàng hoá bất động sản theo hướng phát triển đa dạng các loại hàng hoá bất động sản, nhất là bất động sản nhà ở cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Quy định về cơ cấu các loại nhà ở, đa dạng hoá sản phẩm ngay từ khâu quy hoạch, phê duyệt dự án, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển cân đối cung - cầu và có khả năng thanh toán. Đẩy mạnh phát triển nhà xã hội và nhà thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp, điều chỉnh hợp lý nguồn cung nhà ở thương mại cao cấp; đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê.

Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước, tiến hành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp với nhu cầu thị trường, phù hợp với kế hoạch phát triển từng loại bất động sản của từng địa phương...

“Nhà nước sẽ có chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, nhằm cải thiện về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp thông qua các hình thức hỗ trợ về đất đai, tài chính, thuế, tín dụng ưu đãi…”, ông Hà cho biết thêm, đồng thời cho rằng, cần hình thành và tạo điều kiện để các định chế tài chính phi ngân hàng như quỹ đầu tư bất động sản, quỹ tín thác bất động sản… phát triển, để thu hút các nguồn vốn cho thị trường bất động sản; điều chỉnh chính sách tín dụng, tài khoá để tạo điều kiện về vốn trung hạn và dài hạn cho các chủ thể tham gia thị trường; hoàn thiện chính sách thuế, phí và lệ phí để khuyến khích sử dụng có hiệu quả bất động sản, giao dịch công khai, hạn chế đầu cơ, trốn lậu thuế.


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản