Top

Thủ tướng yêu cầu làm rõ số liệu lập 2 quận mới

Cập nhật 25/12/2013 10:28

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ có văn bản trả lời đại biểu HĐND huyện Từ Liêm (Hà Nội) về những kiến nghị có sai lệch số liệu địa giới huyện này.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND Hà Nội có văn bản trả lời đại biểu HĐND huyện Từ Liêm Nguyễn Hữu Kiên về số liệu đề án điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm và báo cáo Thủ tướng kết quả trước 25/12.

Giữa tháng 12, đại biểu Nguyễn Hữu Kiên đã gửi đơn kiến nghị tới Thủ tướng về việc sai lệch số liệu trong đề án điều chỉnh địa giới mà UBND huyện Từ Liêm gửi tới HĐND huyện sáng 3/12. Ông Kiên cũng là đại biểu duy nhất tại HĐND huyện sở tại không ủng hộ lập 2 quận mới mà mong muốn điều chỉnh thành 1 quận và 1 huyện.

Huyện Từ Liêm dự kiến điều chỉnh thành 2 quận mới với tên Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm

Sau khi một số cơ quan truyền thông đăng tải nội dung kiến nghị, hôm 24/12, UBND huyện Từ Liêm đã đăng đề án mới lên website, thay thế đề án điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm đã trình HĐND huyện.

Nhiều chỉ tiêu trong đề án mới được thay đổi rõ rệt, thậm chí có chỉ tiêu tăng gấp ba. Ví dụ tỷ lệ đất xây dựng công trình công cộng trong đề án cũ là 2m2/người thì đã tăng lên 3,98m2/người trong đề án mới; số trung tâm thể dục thể thao trong đề án cũ là 16 nay tăng lên 46 công trình; trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, siêu thị tại đề án cũ là 20 nay là 68; đất cây xanh đô thị từ 15% đã được điều chỉnh lên 23%...

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Kiên, một số số liệu trong đề án mới cũng chưa được chính xác như xã Thụy Phương theo đề án mới có 2 Trung tâm thể dục thể thao (nhà thi đấu, câu lạc bộ) nhưng thực tế xã này không có trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ nào.

"Đề án điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm được chuẩn bị không kỹ lưỡng, thiếu thời gian hoặc người xây dựng đề án yếu kém", ông Kiên nhận xét.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 18/12, Bí thư Từ Liêm Lê Văn Thư đã thừa nhận sai  sót số liệu trong đề án điều chỉnh địa giới, song theo ông Thư đây là "đương nhiên" và "bình thường" vì quá trình xây dựng đề án từ năm 2006 đã có 5 lần chỉnh sửa, thay đổi.

DiaOcOnline.vn - Theo Vnexpress