Top

Tập trung rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai

Cập nhật 12/05/2015 13:12

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đẩy mạnh đấu giá đất xen kẹt; khẩn trương hoàn thành hạ tầng và tổ chức đấu giá các dự án đấu giá quy mô trên 5.000m2 thuộc Thành phố quản lý.

Rà soát các khoản thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản, nợ tiền thuế sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí…của các hộ kinh doanh cá thể, làng nghề, doanh nghiệp nhỏ trên cơ sở nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu.

Triệt để tiết kiệm các khoản chi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố. Kiên quyết giảm chi, dừng chi những khoản chi đã giao kế hoạch nhưng xét thấy chưa thật cần thiết.

Hà Nội đẩy mạnh đấu giá đất xen kẹt.

Đối với các khoản thu từ đất và khoản thu giao vượt kế hoạch bố trí cho đầu tư XDCB. Các quận, huyện, thị xã điều hành kế hoạch chi theo khả năng nguồn thu, đảm bảo cân đối, tuyệt đối tránh phát sinh nợ XDCB.

Về kế hoạch giao vốn đầu tư XDCB và quyết toán dự án hoàn thành, ưu tiên giải quyết dứt điểm nợ XDCB (nếu có), các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015 nhưng chưa đủ vốn. Thời gian hoàn thành trước 30/5/2015. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đã giao kế hoạch năm 2015 đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, không để xảy ra lãng phí và thất thoát vốn đầu tư; thực hiện theo mức kế hoạch vốn được giao, không yêu cầu nhà đầu tư ứng vốn thi công khi dự án chưa được bố trí kế hoạch hoặc ứng vốn thi công công trình cao hơn kế hoạch vốn đã giao, kiên quyết không để xảy ra nợ XDCB phát sinh.

Đối với 13 đơn vị còn nợ XDCB phải chủ động cân đối, bố trí từ nguồn kết dư ngân sách huyện; đẩy mạnh công tác xử lý tồn tại về đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015, không để phát sinh nợ mới.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và Ba Vì chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số nợ XDCB thời điểm 31/12/2014; Đối chiếu với kết quả kiểm tra nợ do Thanh tra TP đã có kết luận làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có phương án xử lý theo đúng quy định. Trên cơ sở xác định chính xác số nợ cần phải xử lý dứt điểm trong năm 2015, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo các xã tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu cũng yêu cầu chủ tịch 11 huyện, thị xã: Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, Ứng Hòa, và thị xã Sơn Tây: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới.


DiaOcOnline.vn - Theo KTĐT