Top

Đề xuất xử lý hình sự vi phạm trong sử dụng nhà công vụ

Cập nhật 12/05/2015 13:09

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định về sử dụng nhà công vụ có thể sẽ bị xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự, theo đề nghị của Bộ Xây dựng.


Cuối năm 2014, báo chí, dư luận nhắc nhiều đến việc biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) vẫn chưa được nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Hoàng Văn Nghiên, trả lại dù ông đã nghỉ hưu - Ảnh: BẢO TRÂN

Tại dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến, hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà ở công vụ được đưa ra như: Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở công vụ; cho thuê nhà ở công vụ không đúng đối tượng; chuyển đổi, chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào; cho người khác mượn, ở nhờ một phần hoặc toàn bộ nhà công vụ; cải tạo, sửa chữa nhà ở mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà ở công vụ...

Bộ Xây dựng cũng đề xuất người có hành vi vi phạm nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường. Đặc biệt, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định về quản lý vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê nhà ở công vụ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

DiaOcOnline.vn - Theo Người Lao động