Top

Tạo cơ chế đặc thù cho khu vực đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài

Cập nhật 02/05/2014 07:11

UBND TP. Hà Nội đang xem xét việc tạo cơ chế đặc thù để đầu tư các dự án đô thị với diện tích lên đến 2.080 héc-ta hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.


Theo UBND TP. Hà Nội, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài sẽ là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội trong tương lai. Vì vậy, Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù đầu tư các dự án phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.

Theo đó, việc xây dựng cơ chế đặc thù thực hiện các dự án thành phần khu vực phát triển đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài phải tạo ra cơ chế thông thoáng, có khả năng huy động nguồn lực đầu tư để sớm hình thành tuyến đô thị hiện đại dọc hai bên tuyến đường.

Dự án đường Nhật Tân - Nội Bài được khởi công từ năm 2011, là dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Dự án có chiều dài 12 km, với điểm đầu là cầu Nhật Tân bắc qua Sông Hồng, vừa được hợp long ngày 15/4/2014.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán