Top

Sẽ xử lý nghiêm chủ đầu tư KĐT không thành lập ban quản trị

Cập nhật 01/08/2014 08:48

Đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội mới thành lập được 79 ban quản trị (BQT) nhà chung cư, khu đô thị hoặc cụm nhà chung cư (tức là mới có 95/478 tòa nhà chung cư có BQT).

Việc thành lập BQT nhà chung cư trên địa bàn thành phố được quy định cụ thể tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng. Theo đó, quy trình thành lập, gồm: tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu BQT và công nhận BQT nhà chung cư. Tuy nhiên, việc thành lập các BQT đối với 383 tòa nhà còn lại còn chậm. Nguyên nhân chính do các chủ đầu tư chậm triển khai tổ chức hội nghị nhà chung cư. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương mà trực tiếp là UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn thiếu kiểm tra, đôn đốc.

BQT nhà chung cư góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng nhà chung cư

Để khắc phục thực trạng này, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các tòa nhà chung cư trên địa bàn, có biện pháp đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý vận hành khẩn trương tổ chức hội nghị nhà chung cư theo các nội dung đã quy định. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc không thành lập BQT nhà chung cư, báo cáo kết quả về UBND thành phố trong quý IV/2014.

Thực tế cho thấy, các BQT nhà chung cư hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng nhà chung cư, sử dụng quỹ bảo trì, đưa hoạt động quản lý sử dụng nhà chung cư đi vào nề nếp, góp phần ổn định trật tự, an toàn, vệ sinh, an ninh, môi trường khu dân cư và quyền lợi của các chủ sở hữu, người sử dụng sinh sống tại các tòa nhà.

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới