Top

Nhà nước hỗ trợ vốn làm đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến SaPa

Cập nhật 24/04/2015 09:32

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc Nhà nước hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT.

Cao tốc Nội Bài - lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai được giao là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 510/TTg-KTN ngày 18/4/2014; chịu trách nhiệm xây dựng phương án tài chính của Dự án để làm cơ sở tính toán phần hỗ trợ của nhà nước; phối hợp với các Bộ liên quan triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành về đầu tư BOT.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định nguồn vốn hỗ trợ cho UBND tỉnh Lào Cai, tổ chức thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

Được biết Dự án nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cao tới Sapa, trước đó được tỉnh Lào Cai đề xuất và đã được Thủ tướng chấp thuận. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Xây dựng hai tuyến, tuyến 1, nâng cấp Quốc lộ 4D, mở rộng mặt đường, cải tạo bán kính đường cong, độ dốc dọc, bổ sung các công trình phòng hộ, thay thế các công trình thoát nước cũ. Tổng chiều dài tuyến 34 km quy mô đường cấp IV miền núi.

Tuyến 2, xây mới tuyến đường theo hướng tỉnh lộ 15 phù hợp với quy hoạch hạ tầng  giao thông của tỉnh. Điểm đầu kết nối với Quốc lộ 4D tại km 136, điểm cuối kết nối Quốc lộ 4D tại km 110 với tổng chiều dài tuyến 30 km, quy mô đường cấp IV miền núi, bề rộng tối thiểu nền đường 7,5 m, bề rộng mặt đường tối thiểu 5,5 m.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng